Tenaga Pengajar & Susunan Pengurus

TENAGA PENGAJAR PAUD MIFTAKHUL JANNAH GAYAMSARI

  • KEPALA SEKOLAH : RUSMUDJI
  • PENGAJAR GURU TK A : MUSLIMAH
  • PENGAJAR GURU TK B : DWI YULISTRYANTI 
  • PENGAJAR GURU KB : WARDAH ROHMATUN
  • GURU PENDAMPING : YULI HARIYANTI
  • GURU PENDAMPING : KAMISAH
  • GURU PENDAMPING : MUDAMAINAH
  • GURU MENGAJI : AFRIDA

SUSUNAN OGANISASI

Paud Miftakhul Janah Gayamsari yang terletak Dijalan Gayamsari 1A No 27 Kel. Gemah RT 07/XI Kec. Pedurungan Kota Semarang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Kepala TK : RUSMUDJI
Sekretaris :
Bendahara :
Seksi Kesiswaan :
Seksi Humas & Sosial :
Seksi Publikasi :
Seksi Keagamaan :
Seksi Pemeliharaan : MUSLIMAH
Seksi Kesenian :
Seksi Sosial :


BAGAIMANA MENGAJAK BUAH HATI KE SEKOLAH?
our activities

BAGAIMANA MENGAJAK BUAH HATI KE SEKOLAH?

Untuk menyiapkan buah hati anda dalam memasuki sekolah, ada baiknya anda turut mempersiapkan mereka secara mental, tidak hanya secara finansial